TỰ ĐỘNG HÓA

 • EFEM
 • Căn chỉnh wafer
 • Chọn và đặt chi tiết nhỏ
 • Căn chỉnh kính hiển vi lực nguyên tử
 • Chọn và đặt PCBA
 • Chế tạo
 • Hàn laser
 • Dây liên kết
 • Máy phân loại Wafer
 • Hệ thống UV
 • Máy hàn dây cho con chíp
 • Lò chân không
 • Môi trường phòng sạch mini
 • Máy khoan

GES Inc. Headquarters

5215 Hellyer Avenue, Suite 130
San Jose, CA 95138, USA
Phone : (669) 234-1110
GESSales@geservs.com

GOT QUESTIONS?

CONTACT US.