Hãy tham gia GES và đưa sự nghiệp của bạn lên một tầm cao mới, đồng thời tạo ra một môi trường làm việc bền vững.

Hãy điểm qua các vị trí đang mở của chúng tôi

Tạo ra sự khác biệt trong sự nghiệp của bạn, công việc kinh doanh của khách hàng, câu chuyện phát triển của chúng tôi và môi trường làm việc. Chúng tôi cung cấp một bầu không khí hợp tác, tập trung vào khách hàng với sự linh hoạt đáng kể. Môi trường làm việc của chúng tôi là một trong số ít các quy tắc, nhưng là một trong những quy trình vững chắc được xây dựng để vượt quá mong đợi của khách hàng.

opportunity

Chúng tôi cố gắng cung cấp một môi trường làm việc đề cao sự tham gia đóng góp, xây dựng lực lượng lao động đa dạng và giúp các cá nhân đạt được mục tiêu nghề nghiệp, đồng thời đạt được mục tiêu kinh doanh. Nhân viên GES đóng vai trò chủ động trong công ty; do đó, những đề xuất của họ luôn luôn được lắng nghe.

NHÂN VIÊN CỦA CHUNG TÔI NÓI VỀ CHÚNG TÔI

ĐẠO ĐỨC & CHUYÊN NGHIỆP

TÍNH KHÔNG BẮT BUỘC

TIN TƯỞNG & CƠ HỘI

NHÂN LỰC, KHÔNG PHẢI NGUỒN LỰC

CHÂN THẬT