Câu chuyện độc đáo của chúng tôi

 • 2006

  Thành lập GES Inc.

  Chúng tôi khởi đầu là một công ty dịch vụ thiết bị toàn cầu phục vụ ngành công nghiệp thiết bị bán dẫn front-end, tận dụng nguồn lực kỹ sư trẻ và sáng giá tại Việt Nam. Công ty được xây dựng dựa trên quan điểm cung cấp các dịch vụ kỹ thuật và hiện trường có giá trị và chất lượng cao với chi phí thấp.

  Sau đó, chúng tôi đã mở rộng hoạt động kinh doanh của mình sang lĩnh vực thiết kế, sản xuất thiết bị và dịch vụ hỗ trợ toàn cầu trong ngành công nghiệp bán dẫn và điện tử tiêu dùng thông minh cho đến khi được Kimball Electronics mua lại vào ngày 1 tháng 10 năm 2018.

  Dựa trên nền tảng đó, chúng tôi đã phát triển bao gồm thiết kế và sản xuất các công cụ tùy chỉnh và giải pháp phần mềm nhằm giải quyết một số vấn đề tự động hóa, thử nghiệm và đo lường mang tính thách thức nhất. Chúng tôi đã mở rộng sự quy mô toàn cầu của mình thông qua việc mua lại và thành lập các công ty mới và đã đẩy mạnh giá trị của chúng tôi bằng việc hỗ trợ sự phát triển của con người. Khách hàng của chúng tôi ngày càng tin tưởng vào chúng tôi như một đối tác chiến lược quan trọng và chúng tôi đã tận dụng đánh giá của họ như một phần quan trọng trong câu chuyện tăng trưởng của chúng tôi.

 • 2007

  Dich vụ tại chỗ cho các thiết bị sản xuất bán dẫn cố định được đưa vào hoạt động.

  Thành lập công ty con 100% vốn tại Việt Nam.

  Thành lập một công ty con tại Nhật Bản.

 • 2009

  Đã sản xuất và xuất xưởng những chiếc máy đầu tiên từ GES Việt Nam.

 • 2010

  Thu mua Wins Infotek Pvt Ltd., một công ty có trụ sở tại Kerala, Ấn Độ cung cấp dịch vụ kỹ thuật phần mềm cho các ngành công nghiệp bán dẫn, năng lượng mặt trời và màn hình phẳng.

 • 2013

  Thiết lập khối lượng lớn lắp ráp theo thiết kế (Build to Print - BTP) cho thiết bị kiểm tra điện tử tiêu dùng thông minh và thiết bị đo lường.

 • 2016

  Thiết lập khối lượng lớn lắp ráp theo thiết kế (Build to Print - BTP) cho thiết bị kiểm tra điện tử tiêu dùng thông minh và thiết bị đo lường

  Thành lập một công ty con tại Trung Quốc.

 • 2017

  Đã thực hiện sản xuất hàng loạt thiết bị tự động hóa và thử nghiệm.

 • 2018

  GES đã được thu mua bởi Kimball Electronics.

  Mở rộng máy học và trí tuệ nhân tạo.

  Xây dựng phòng sạch sản xuất mới.