Quy tắc ứng xử của chúng tôi:

Điều đã thức đẩy và gắn kết mọi người ở GES là:

NHÂN SỰ

 • Nhân viên là công ty. Tập đoàn Kimball được xây dựng dựa trên truyền thống của niềm tự hào về sự lành nghề, sự tin tưởng lẫn nhau, tính toàn vẹn cá nhân, tôn trọng phẩm giá của mỗi cá nhân, tinh thần hợp tác, cảm giác như gia đình và vui vẻ trong công việc. Chúng tôi tìm cách phát huy nền văn hóa này khi chúng tôi phát triển.
 • Chúng tôi trau dồi phong cách lãnh đạo bao trùm thái độ của quyền tự chủ và quyền cá nhân; sáng kiến cá nhân và tinh thần đồng đội; sự tham gia của nhân viên và cải tiến liên tục; cởi mở, giao tiếp với nhau không dè chừng
 • Chúng tôi sẽ thúc đẩy một cơ cấu tổ chức, hệ thống thông tin và phát triển các kỹ năng cá nhân để tối đa hóa sự linh hoạt của nhân viên để đáp ứng các điều khoản riêng của khách hàng.
 • Chúng tôi muốn nhân viên chia sẻ về thành công của công ty, cả về mặt tài chính cũng như thông qua quá trình làm việc và sự phát triển của mỗi cá nhân..
 • Hệ thống bất công nhất là hệ thống xử lý tất cả mọi tình huống khó khăn theo cùng một cách.
 • Do đó, chúng tôi không khuyến khích các quy tắc và chính sách cứng nhắc ủng hộ triết lý về tính linh hoạt và trách nhiệm cá nhân, để đáp ứng các nhu cầu thực tế, thay vì các quy tắc.
 • Đưa ra những ý tưởng cho sản phẩm mới và cải tiến chúng là cơ hội mà tất cả chúng tôi đều chia sẻ với nhau, một trách nhiệm mà tất cả chúng tôi đều phải chấp nhận. Chúng tôi tìm cách thúc đẩy và củng cố tinh thần kinh doanh - một niềm tin vào sự tăng trưởng và cải tiến liên tục là công việc của mỗi cá nhân.
 • Chúng tôi tìm kiếm nhóm đa dạng nhân viên để có thể cam kết bảo tồn và tiếp tục phát huy các giá trị này.
 • Các nhà cung cấp là đối tác của chúng tôi, là một phần mở rộng của công ty. Họ phải chia sẻ cam kết của chúng tôi về chất lượng tổng quát vượt quá mong đợi của khách hàng.

Khách hàng

 • Khách hàng là việc kinh doanh của chúng tôi. Chúng tôi không những luôn cung cấp các sản phẩm và dịch vụ sáng tạo để thu hút khách hàng, mà còn vượt qua mong đợi của họ về chất lượng, tính năng và cả về giá trị lâu dài. Bên cạnh đó, chúng tôi luôn nhận thấy và đáp ứng một cách nhanh chóng, kết hợp với những ý tưởng sáng tạo từ các nguồn trong và ngoài công ty.
 • Khách hàng lâu năm quan trọng hơn kết quả tức thời. Chúng tôi sẽ hứa điều chúng tôi có thể làm được; và luôn cố gắng làm nhiều hơn những gì đã hứa.
 • Chúng tôi luôn thể hiện cảm giác ấm áp, hài hước và tôn trọng lẫn nhau trong mối quan hệ với khách hàng, trở thành công ty khách hàng thích làm việc nhất.

Môi trường làm việc

 • Công ty là nhà. Chúng tôi sẽ là những nhà lãnh đạo không những bảo vệ mà còn nâng tầm thế giới.
 • Nhận thức được rằng thái độ tự hào công ty và môi trường làm việc gắn bó mật thiết với nhau, chúng tôi tìm cách chia sẻ, nhưng không áp đặt, giá trị của bản thân trong môi trường làm việc mà chúng tôi đang sống. Chúng tôi cũng nỗ lực biến môi trường làm việc của chúng tôi trở thành nơi tuyệt vời đáng sống.
 • Chúng tôi tin rằng sự đóng góp tuyệt vời nhất mà chúng tôi có thể tạo ra sự thịnh vượng và chất lượng cuộc sống của môi trường làm việc là hoạt động trong một công ty năng động và không ngừng phát triển.
profit-icon

Lợi nhuận

 • Lợi nhuận là thước đo cuối cùng về hiệu quả cách chúng tôi phục vụ khách hàng và là căn cứ duy nhất để đảm bảo sự hợp tác công việc lâu dài. Lợi nhuận và nguồn lực tài chính cho chúng tôi quyền tự quyết để định hình tương lai và đạt được tầm nhìn đã đặt ra.