CÁC CHUYÊN GIA CỦA CHÚNG TÔI

team-member2

Chris có hơn 30 năm kinh nghiệm và chịu trách nhiệm về tất cả các khía cạnh hoạt động của GES cũng như sự tăng trưởng và phát triển của các nền tảng mới.

CHRIS THYEN

Phó chủ tịch của Nền tảng mới, Kimball Electronics

team-member3

Gautam có 25 năm trong lĩnh vực phát triển phần mềm, công nghệ, hoạt động và quản lý kỹ thuật. Ông ấy dẫn đầu hoạt động về trí tuệ nhân tạo, tự động hóa và phân tích dữ liệu.

Gautam Shankar

VP Operations India and Japan

team-member6

Sherry có 20 năm kinh nghiệm về nhân sự trong các công ty đa quốc gia trong danh sách Fortune 500. Cô chịu trách nhiệm về tất cả các vấn đề liên quan đến nguồn nhân lực và phát triển nhân viên..

Sherry Tang

Giám đốc nhân sự toàn cầu

team-member5

Mauricio có hơn 25 năm kinh nghiệm dẫn đầu các nhóm kỹ sư toàn cầu đổi mới và dựa trên kết quả. Ông chịu trách nhiệm về thiết kế và phát triển sản phẩm và chiến lược công nghệ.

Mauricio da Silva

CTO

team-member4

Jim có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp với các công ty đa quốc gia. Ông chịu trách nhiệm đưa ra định hướng và lãnh đạo về tài chính chiến lược.

Jim Gudorf

Giám đốc tài chính
Nền tảng mới

team-member1

Adam có nhiều kinh nghiệm làm việc với khách hàng để giải quyết các thách thức về tự động hóa, kiểm tra và đo lường.Ông ấy chịu trách nhiệm hỗ trợ khách hàng trên khắp Châu Á, Hoa Kỳ và Châu Âu.

Adam Rahrer

Giám đốc phát triển kinh doanh và hỗ trợ khách hàng