Kiểm tra quang học tự động

Cho phép kiểm tra nhanh chóng và chính xác các cụm thiết bị điện tử và đặc biệt là PCB để đảm bảo rằng chất lượng sản phẩm rời khỏi dây chuyền sản xuất là đạt chuẩn và các mặt hàng được chế tạo chính xác và không có lỗi sản xuất.

ems-page-img

Chúng tôi cung cấp các giải pháp để kích hoạt các nhà máy thông minh trong ngành dịch vụ sản xuất điện tử (EMS).

Giải pháp kích hoạt nhà máy thông minh

  • EMTab - Một hệ thống quản lý sản xuất, hoạt động, dựa trên web, AI, đã được kiểm chứng trong ngành EMS.
  • Trạm tiếp nhận cuộn - Cho phép đăng ký cuộn và gói PCB vào hệ thống SAP nhanh chóng, đơn giản và không có lỗi.
  • PCB labeler - Máy dán nhãn PCB nội tuyến và độc lập tự động để truy xuất nguồn gốc.
  • Kiểm tra quang học tự động - Cho phép kiểm tra nhanh chóng và chính xác các cụm điện tử và đặc biệt là PCB để đảm bảo rằng chất lượng sản phẩm rời khỏi dây chuyền sản xuất là đạt chuẩn và các hạng mục được chế tạo chính xác và không có lỗi sản xuất.
  • Xử lý bằng robot đối với PCB - Cho phép nâng cấp trạm ngoại tuyến, được xử lý thủ công của bạn như ICT hoặc End of Line Tester thành các tổ sản xuất hoàn toàn tự động.
  • Hệ thống lắp ráp thủ công có hướng dẫn Vision - Biến các quy trình lắp ráp thủ công HMLV thành các máy trạm Công nghiệp 4.0, cho phép lắp ráp thủ công không lỗi với sự hỗ trợ của hệ thống Vision.

Khám phá tư duy và sáng kiến mới nhất