Chúng tôi cung cấp các dịch vụ và giải pháp tại các thời điểm khác nhau trong vòng đời sản phẩm của bạn, bao gồm hệ thống kiểm tra tự động phần mềm, Kỹ thuật quang học, Thị giác máy và Trí tuệ nhân tạo.

Các công ty dược phẩm hàng đầu dựa vào công nghệ hiện đại của chúng tôi để giải quyết các thách thức sản xuất và tối ưu hóa thời gian đưa ra thị trường. Chúng tôi sử dụng các công nghệ độc quyền và những kinh nghiệm trong ngành để tạo ra các giải pháp đáng tin cậy về kiểm tra tự động tùy chỉnh nhằm phát hiện các khiếm khuyết mà người vận hành khó phát hiện.

Các giải pháp phần mềm của chúng tôi như EMTab cũng cung cấp giám sát sản xuất cả từ giám sát năng suất và từ thực trạng tuân thủ.

Bạn cũng có thể sử dụng công nghệ và chuyên môn của chúng tôi để nâng cao quy trình sản xuất.

Hãy trao đổi thêm với các chuyên gia của chúng tôi.

Khám phá tư duy và sáng kiến mới nhất