emtab-page-img

"EMTab là một nền tảng thông minh IIoT đầu cuối, có khả năng điều chỉnh và mở rộng để phù hợp với Công nghiệp 4.0. Nền tảng này được thiết kế nhằm cung cấp khả năng hiển thị theo thời gian thực 24x7 về các chi tiết nhỏ trong quy trình sản xuất của bạn, đảm bảo năng suất và hiệu quả được cải thiện. EMTab giúp loại bỏ thời gian chết không cần thiết vì các vấn đề sản xuất và bảo trì được xác định trước khi hình thành vấn đề nghiêm trọng."

emtab-page-img

Chức năng

emtab-page-img
Từ bộ phận Sản xuất đến bộ phận Quản lý

Với việc tích hợp ERP bằng EMTab, tất cả các cấp quản lý đều có khả năng cập nhật theo thời gian thực đối với bộ phận Sản xuất và các tác động đến tài chính.

emtab-page-img
Mô hình Học Máy

Mô hình đào tạo & triển khai - Là Chuyên gia ML / DL. Áp dụng Học máy cho việc Bảo trì theo Dự đoán.

emtab-page-img
Chỉ số Sản xuất

Cải thiện KPI sản xuất của bạn với EMTab. Giải pháp của chúng tôi cung cấp cả khả năng hiển thị cả thời gian hoạt động và dữ liệu lịch sử trong sản xuất.

emtab-page-img <
Phân tích lỗi

Tăng các chỉ số về chất lượng của bạn bằng khả năng phát hiện và loại bỏ các nguyên nhân gây lỗi phổ biến nhất.

emtab-page-img
Phân tích thời gian chu kỳ

Giảm thiểu thời gian ngừng hoạt động không theo kế hoạch bằng cách phát hiện và loại bỏ các nguyên nhân gây việc dừng hoạt động phổ biến nhất.

emtab-page-img
Tuân thủ

Dễ dàng đáp ứng việc tuân thủ các tiêu chuẩn của Khách hàng, Chính phủ và Quốc tế (US FDA 21 CFR Part 11, TS16949, v.v.)

emtab-page-img
Truy xuất hồ sơ kiểm toán

Duy trì một hồ sơ điện tử an toàn được thiết lập hoàn toàn bằng máy tính, kết hợp với các mốc thời gian cho phép hình thành quá trình các sự kiện liên quan đến việc tạo, sửa đổi hoặc xóa hồ sơ điện tử.

emtab-page-img
Tài liệu / e-DHR

Đưa các hướng dẫn và đào tạo điều hành của bạn vào hồ sơ dữ liệu EMTab. Nền tảng EMTab cũng cho phép bạn quản lý các thiết bị và tài liệu quy trình.

Các đề xuất giá trị của chúng tôi

Giải pháp của BẠN

EMTab cung cấp các mô-đun có thể tùy chỉnh dựa trên các yêu cầu cụ thể của BẠN. Giúp cải thiện khả năng hiển thị các quy trình sản xuất của bạn bằng EMTab.

Thông tin chi tiết cho tất cả các bên liên quan

Trang tổng quan được tùy chỉnh giúp cung cấp thông tin chi tiết thích hợp cho tất cả các bên liên quan. Những thông tin chi tiết này là kết quả của hơn 500 năm kinh nghiệm tổng hợp của chúng tôi

Khả năng điều chỉnh cấu hình

EMTab có thể điều chỉnh cấu hình và mô-đun để hỗ trợ các thông số máy do người dùng xác định, dữ liệu từ hệ thống ERP và các thiết bị khác như PLC và SCADA để tạo báo cáo nhanh chóng và hiệu quả.

Ứng dụng dễ dàng

Kết nối đơn giản và triển khai nhanh chóng với bất kỳ quy trình nào hoặc thiết bị sản xuất / bộ phận sản xuất rời rạc nào với các giao diện tiêu chuẩn tại chỗ.

Tỷ suất hoàn vốn

EMTab có tác động trực tiếp và gián tiếp đáng kể đến doanh thu của bạn bằng cách cho phép tối ưu hóa quy trình, cải thiện hiệu quả tổng thể và tăng năng suất.

Tác động của EMTab

Bảng điều khiển có thể tùy chỉnh EMTab cho phép mỗi người dùng tạo một hiển thị tùy chỉnh nâng cao với nhiều thành phần đồ họa để theo dõi dữ liệu và thống kê liên quan đến mục đích của họ, có thể là nhân viên bộ phận sản xuất, giám đốc điều hành quản lý cấp trung hoặc cán bộ cấp cao nhất để đảm bảo can thiệp phù hợp và kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả.

emtab-impact

Ứng dụng EMTab

EMTab được ứng dụng trong các ngành công nghiệp quan trọng như dược phẩm, ô tô, EMS và điện tử tiêu dùng thông minh với các yêu cầu tuân thủ nghiêm ngặt và nhu cầu dự đoán và ngăn chặn các vấn đề trong quy trình. EMTab là một nền tảng linh hoạt và có thể tùy chỉnh, có thể dễ dàng đáp ứng các quy trình xác minh, xác thực và tài liệu trong tất cả các cơ sở.

EMTab có thể được triển khai trên đám mây lưu trữ cá nhân an toàn và tại chỗ. Và hỗ trợ nhiều nền tảng như Windows, Mac-OS, Linux & Android. EMTab hoạt động trên nhiều thiết bị như máy tính bảng, máy tính xách tay và máy tính để bàn.

Hãy liên hệ với chúng tôi để nắm bắt được các trường hợp sử dụng cụ thể.