Tại GES, chúng tôi tập hợp các chuyên gia trong lĩnh vực, chuyên môn kỹ thuật và các nguồn lực khác để cung cấp các giải pháp mang tính thời đại mới. Bằng cách cung cấp các dịch vụ hỗ trợ các giải pháp cốt lõi từ đầu đến cuối, chúng tôi mong muốn mang đến trải nghiệm liền mạch nhất. Khi bạn hoạt động trong lĩnh vực này, chúng tôi luôn sát cánh cùng bạn. Chúng tôi hỗ trợ khách hàng với các yêu cầu về lắp đặt và khởi động, bảo trì, bảo dưỡng định kỳ và đột xuất. Chúng tôi luôn ở vị trí tiền tuyến và giải quyết tất cả các thách thức trong lĩnh vực dịch vụ của công ty khách hàng của chúng tôi.

Phạm vi hoạt động trên toàn cầu và đội ngũ kỹ sư được đào tạo bài bản của chúng tôi là nguồn lực khiến chúng tôi khác biệt so với các đối thủ cạnh tranh. Từ Nhật Bản đến Hoa Kỳ, các vị trí chiến lược của chúng tôi trên toàn cầu đảm bảo việc luôn liên lạc được với các chuyên gia của chúng tôi. Các cơ sở của chúng tôi cũng hoạt động mạnh mẽ ở Đông Nam Á, Trung Quốc, Nhật Bản và Ấn Độ.

field-service-engineering

Chúng tôi đảm bảo rằng tất cả các bên liên quan đều được thông tin đầy đủ. Quy trình làm việc của chúng tôi phù hợp với mục tiêu của khách hàng và điều này cho phép chúng tôi đáp ứng và vượt quá mong đợi của khách hàng.

Trọng tâm thị trường và công nghệ của chúng tôi bao gồm

  • Xử lý bán dẫn, kiểm tra và đo lường
  • Robot và hệ thống xử lý vật liệu chính xác
  • Nền tảng kiểm tra chức năng
  • Kiểm tra màn hình (OLED)
  • Thiết kế cố định quang học

Chúng tôi có thể tạo ra tác động lâu dài thông qua các dịch vụ kỹ thuật hiện trường thông minh của mình.


GES Inc. Headquarters

5215 Hellyer Avenue, Suite 130
San Jose, CA 95138, USA
Phone : (669) 234-1110
GESSales@geservs.com

GOT QUESTIONS?

CONTACT US.

Khám phá tư duy và sáng kiến mới nhất